തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്ന് ആക്കും നാളുകാർ||Health Tips Malayalam

Author: | Posted in health tips 9 Comments



ചിലര്‍ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ എല്ലാം പെട്ടന്ന് കൈപ്പിടിയില്‍ ഒതുക്കുമ്പോള്‍ മറ്റു ചിലര്‍ അതിനു പിന്നാലെ പായുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ.. ഓ..അത് തലയിലെഴുത്ത് ശരിയാവാഞ്ഞിട്ടാ എന്നൊക്കെ നമ്മള്‍ കളിയായി പറയുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ കാര്യം അതുതന്നെയാണ്. ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും രാശികള്‍ക്കുള്ള പങ്ക് വലുതാണ്. ഭാഗ്യം എല്ലായ്‌പ്പോഴും കയറിവരുന്ന രാശിക്കാരെ പരിചയപ്പെടാം.

source

Comments
  1. Posted by Hameed Thalathilkuzhi
  2. Posted by sreekalavc 63
  3. Posted by sree hari
  4. Posted by Jayapriya Ps
  5. Posted by Hell is Back
  6. Posted by അച്ചു വാവ
  7. Posted by Sai sai Sai sai
  8. Posted by SALU N b
  9. Posted by anusree ck

Add Your Comment